Ceny a záruky

Cena vedenia účtovníctva

Pre celkovú cenu za vedenie účtovníctva je určujúci počet účtovných zápisov. Cena za spracovanie miezd závisí od počtu pracovníkov. Pre iné služby je cena určená hodinovou sadzbou podľa ich náročnosti, v prípade atypických služieb dohodou.

Dajte si vypracovať cenovú ponuku ešte dnes.

Keďže výpočet ceny pre vedenie účtovníctva je dosť náročný, odporúčame kontaktovať obchodného manažéra  +421 (0) 918 973 044,
e-mail: uec@uec.sk, ktorý Vám poskytne akékoľvek bližšie informácie a vypracuje individuálnu cenovú ponuku.

 

Cenník platný od 1.1.2023

Kód

Špecifikácia práce

Jedn.

Eur

321

Základný poplatok zahrňujúci 50 viet

Obdobie

60,000

322

Účtovný zápis nad 50 viet (zápis mení stav jedného účtu)

Účt. zápis

0,680

322A

Účtovný riadok BV (zápis mení stav dvoch účtov)

Účt. riadok

0,680

323

Príprava dokladov

15 min

5,000

324

Ekonomické výpočty

15 min

7,200

325

Spracovanie DPH vrátane priznania

Obdobie

28,000

326

Vypracovanie tlačív a podaní

15 min

7,200

328

Uzavretie účtovných kníh do 2.500 riadkov

Obdobie

160,000

329

Uzavretie účtovných kníh nad 2.500 riadkov

Účt. riadok

160 + 0,060

331

Spracovanie miezd za jedného pracovníka

Prac.

10,500

332

Začatie alebo ukončenie HPP

Prac.

7,200

333

Potvrdenie o príjme

Ks

2,300

334

Mzdové výkazy a hlásenia

15 min

7,200

329

Ročné zúčtovanie dane z príjmu za jedného pracovníka

Prac. / rok

17,500

340

Príprava podkladov a komunikácia s kontrolnými orgánmi

15 min

6,000

350

Dohodnuté konzultácie

Hod

40,000

360

Doprava k zákazníkovi mimo Prešova a Košíc

Km

0,400


Všetky uvádzané ceny sú bez DPH.


Záruka vedenia účtovníctva

Spoločnosť má uzatvorenú poistku za spôsobenú škodu v jednorázovej výške 66 000 EUR.

Dotazník pre klienta

Máte záujem o cenovú kalkuláciu pre Vašu firmu? Vyplňte, prosím, nižšie uvedený dotazník údajmi Vašej firmy a odhadovaným počtom účtovných položiek za mesiac.  PoFo  dennýtýždennýmesačný

  ÁnoNie

  mesačnýštvrťročnýneplatca

  ÁnoNie

  ÁnoNie