Ceny a záruky

Cena vedenia účtovníctva

Pre celkovú cenu za vedenie účtovníctva je určujúci počet účtovných zápisov. Cena za spracovanie miezd závisí od počtu pracovníkov. Pre iné služby je cena určená hodinovou sadzbou podľa ich náročnosti, v prípade atypických služieb dohodou.

Dajte si vypracovať cenovú ponuku ešte dnes.

Keďže výpočet ceny pre vedenie účtovníctva je dosť náročný, odporúčame kontaktovať obchodného manažéra  +421 (0) 918 973 044
e-mail: uec@uec.sk, ktorý Vám poskytne akékoľvek bližšie informácie a vypracuje individuálnu cenovú ponuku.

Záruka vedenia účtovníctva

Spoločnosť má uzatvorenú poistku za spôsobenú škodu v jednorázovej výške 66 000 EUR.

Dotazník pre klienta

Máte záujem o cenovú kalkuláciu pre Vašu firmu? Vyplňte, prosím, nižšie uvedený dotazník údajmi Vašej firmy a odhadovaným počtom účtovných položiek za mesiac.
  PoFo

  dennýtýždennýmesačný

  ÁnoNie

  mesačnýštvrťročnýneplatca

  ÁnoNie

  ÁnoNie