Profesionálne vedenie účtovníctva

Spoločnosť UEC, s.r.o. vznikla v roku 1997. Od svojho vzniku sa zaoberá vedením účtovníctva a ekonomickými službami. Pre našich klientov zabezpečujeme účtovný a ekonomický servis (vedenie účtovníctva, mzdová a personálna agenda, ekonomické poradenstvo). V súčasnosti u nás pracuje 11 stálych pracovníkov a zabezpečujeme ekonomický servis pre viac ako 150 klientov.

V priebehu rokov si naša spoločnosť vypracovala metodiku spracovania dokladov, ktorá zabezpečuje evidenciu obehu dokladov a striktné vymedzenie zodpovedností pri ich spracovaní, čím sa minimalizuje riziko vzniku chýb. Naša kancelária sídli v Prešove na ulici Soľnobanská 7 (Solivar) a v Košiciach na ulici Slovenskej jednoty 10. Pôsobíme hlavne v rámci východoslovenského regiónu Prešov, Košice, Poprad a okolie.

Spoločnosť UEC, s.r.o. sa stala v roku 2023 členom skupiny Moore Global.

Moore Global International Limited je jedna z najväčších medzinárodných sietí audítorských, účtovníckych a poradenských skupín s viac ako 34 000 pracovníkmi vo viac ako 522 nezávislých firmách sídliacich v 112 krajinách. Cieľom Moore Global je pomáhať ľuďom prosperovať. Či už klientom, zamestnancom, ale tiež komunitám, v ktorých žijú a pracujú.

Moore Global ponúka rozsiahlejší prístup k odborným poznatkom než ktorákoľvek iná spoločnosť. Jeden z cieľov Moore Global je rozvíjať rozsah a sortiment poskytovaných služieb. Podmienky k tomu vytvára dobrá znalosť domácich pomerov a personálne zázemie odborníkov schopných prispôsobiť sa zmenám vo finančno-ekonomickom živote.

Súčasťou Moore Global je aj od roku 2010 slovenská spoločnosť Moore BDR s. r. o.

Moore BDR s. r. o. je rodinná spoločnosť s vyše 30 ročnou tradíciou a medzinárodným zázemím, ktorá svojím klientom ponúka služby v oblasti auditu, daní, účtovníctva, personalistky a poradenstva. Naša spoločnosť je súčasťou medzinárodnej spoločnosti Moore Global International Limited so sídlom v Londýne. Na Slovensku má naša skupina približne 60 kolegov v 3 kanceláriách – Banská Bystrica, Bratislava a Trnava. V roku 2023 sme spojili sily spolu s UEC Prešov, a tak sme rozšírili svoje pôsobenie na slovenskom trhu.

V spolupráci s partnerskou spoločnosťou Moore BDR ponúkame ďalšie služby, ktoré sú nadstavbou našej primárnej domény, ktorými sú účtovníctvo a ekonomické služby.

Medzi tieto služby patria:
• Audit účtovníctva
• Daňové poradenstvo
• Transferové oceňovanie
• Transakčné poradenstvo pri fúziách a akvizíciách
• Poradenstvo pri organizácií rodinného podnikania
• Právne služby
• Cezhraničný pohyb zamestnancov
• Colné, špedičné a transportné právo
• Daňová optimalizácia v oblasti inovácií, výskumu a vývoja

Naším hlavným cieľom je poskytnúť služby tak, aby boli klienti spokojní, aby sa mohli dynamicky ďalej rozvíjať, a aby v nás našli oporu na uskutočnenie svojich strategických podnikateľských plánov.

Koľko by ste platili za účtovníctvo u nás?

Kontakt

UEC, s.r.o.  člen skupiny Moore

Soľnobanská 7, 080 05 Prešov

E-mail: uec @uec.sk

Mobil: +421 918 902 607

Tel.: +421 51 74 82 236

Fax: +421 51 74 82 237

Centrálna pobočka skupiny Moore na Slovensku
Moore BDR s. r. o.
Gamo centrum,
Kyjevské námestie 6
974 04 Banská Bystrica
e-mail: bdr@bdrbb.sk
tel: 048/470 00 41
www.moore-bdr.sk

Kontaktný formulár