BANNER
Podvojné účtovníctvo
Prešov, Košice

O nás

Zabezpečíme Vám komplexné služby v oblasti vedenia podvojného účtovníctva, mzdovej agendy, správy miezd, ekonomickej agendy, manažmentu a poradenstva. Špecializujeme sa aj na spracovanie daňového priznania, ročnej účtovnej závierky a ďalšie účtovné a ekonomické služby.

Služby

Podvojné účtovníctvo

Vedenie účtovníctva a vedenie účtovných kníh v zmysle zákona o účtovníctve, evidencia majetku, spracovanie výsledkov a cash flow...

Mzdová agenda

Kompletné spracovanie mzdovej agendy, mzdových listov, výplatných pások, výplatných listín, mesačných rekapitulácii, spracovanie výkazov pre poisťovne...

Ekonomická agenda

Spracovanie návrhov na riešenie rôznych ekonomických situácií, spracovanie finančnej analýzy, vypracovanie podnikateľských plánov...

Manažment a poradenstvo

Vypracovanie interných smerníc obehu dokladov, vypracovanie systémov riadenia vybraných činností...

Ceny a záruky

Máte záujem a cenovú kalkuláciu vedenia účtovníctva pre Vašu firmu? Dajte si vypracovať cenovú ponuku ešte dnes...

Ekonomická agenda

Spracovanie návrhov na riešenie rôznych ekonomických situácií, spracovanie finančnej analýzy, vypracovanie podnikateľských plánov...

Koľko by ste platili za účtovníctvo u nás?

Kontakt

Soľnobanská 7, 080 05 Prešov

E-mail: uec @uec.sk

Mobil: +421 918 973 044

Tel.: +421 51 74 82 236

Fax: +421 51 74 82 237

Kontaktný formulár